«Πω, πω!!! Πόσο μεγάλωσες!»-Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

                     με τίτλο: «Πω, πω!!! Πόσο μεγάλωσες!»

 Για το σχολικό έτος 2014-2015,εκπονήσαμε πρόγραμμα αγωγής υγείας, το οποίο αφορά τις διαφυλικές σχέσεις και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οκτώ μαθητές στο ηλικιακό φάσμα της εφηβείας.

Το ζήτημα της σεξουαλικότητας των ΑμΕΑ προβληματίζει ιδιαίτερα τους γονείς και ζητήθηκε από τους ίδιους,  να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά απέναντι στους κινδύνους που διατρέχουν και να προφυλάσσουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, το σώμα τους.

Δουλέψαμε με βιωματικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με τους γονείς.

Εδώ μπορείτε να δείτε το αρχείο

Advertisement