Πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο: «Μεγαλώνω και αλλάζω» (Σχολικό έτος 2014-2015)

Πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο: «Μεγαλώνω και αλλάζω» –Σχολικό έτος 2014-2015

Υπεύθυνοι προγράμματος: Ηλιάδης Πέτρος- ειδικός παιδαγωγός, Ράκας Αλκιβιάδης- ειδικός παιδαγωγός και Σαρίδου Κωνσταντίνα-επιμελήτρια κοινωνικής πρόνοιας.

Αφορμή για την εκπόνηση του παραπάνω προγράμματος αποτέλεσε το γεγονός ότι οι μαθητές, καθώς μεγαλώνουν και αναπτύσσονται, αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι ανάγκες τους σε κάθε επίπεδο. Έμφαση δόθηκε στην διαχείριση της σεξουαλικότητας μαθητών με αυτισμό. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 μαθητές, 3 αγόρια και 1 κορίτσι, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν να διαμορφώσουν οι μαθητές ορθές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη σεξουαλικότητά τους και να τροποποιήσουν τυχόν λανθασμένες. Επίσης, να βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοήσουν και να διαχειριστούν σεξουαλικές συμπεριφορές οι ίδιοι και ο κοινωνικός τους περίγυρος.

 

Μπορείτε να δείτε το αρχείο εδώ

Advertisement