ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τη φετινή σχολική χρονιά, 2016-2017, εκπονούμε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης  με το  3ο Δημοτικό Σχολείο Επικαρπίας, και συγκεκριμένα με τους μαθητές / τριες του τμήματος ΣΤ3. Το πρόγραμμα έχει τίτλο:

«Με τους φίλους μου… γνωρίζω την πόλη μου»

και αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τη φιλία και την γνωριμία με μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνες του προγράμματος είναι, η Κοινωνική Λειτουργός, Φ. Παπαγερίδου και η Ψυχολόγος, Μ. Κομνηνού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά μαθητές/τριες, από διαφορετικά τμήματα του σχολείου μας.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση,
  • η ανάπτυξη γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών,
  • η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια σεβασμού στη διαφορετικότητα καθώς και καθώς και
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές/τριες  των εμπλεκόμενων σχολείων.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων  γίνεται μία φορά το μήνα με ανταλλαγή επισκέψεων στα δύο σχολεία και θα λήξει με κοινή εκδρομή στο κέντρο της πόλης,  που περιλαμβάνει επίσκεψη σε βασικά της μνημεία.

Στις πρώτες συναντήσεις έγινε η γνωριμία και το δέσιμο της ομάδας μέσα από  εικαστικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες για τη φιλία. Ακολούθησαν οι δραστηριότητες για τη Θεσσαλονίκη, με γνωριμία βασικών μνημείων της μέσα από την τέχνη και εικονικές περιηγήσεις στον Η/Υ. Επίσης σε συνεργασία με τη μουσικό του σχολείου τραγουδήσαμε όλοι μαζί τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη.Sinekpaidefsi 1 

 

Advertisement