ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Ανταποδοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης

στο

5ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ !

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος  Παύλου Μελά  με τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από τα σχολεία γίνεται από την υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Παύλου Μελά και τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση τους θα επιστρέφονται αναλογικά στα σχολεία για την κάλυψη μορφωτικών και άλλων αναγκών.

Παράλληλα η σχολική κοινότητα ευαισθητοποιείται  σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως αυτά της ρύπανσης και εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας και βοηθά στην υιοθέτηση από τους μαθητές/τριες θετικών στάσεων και συμπεριφορών.

 

Advertisement