ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο Ξεχωριστός Εγώ, στον κόσμο των συναισθημάτων» – ένα Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης

Το  πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ο Ξεχωριστός Εγώ, στον κόσμο των συναισθημάτων» πραγματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2017-2018  με σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στο σχολείο.

Οι θεματικές ενότητες αφορούσαν σε δεξιότητες επικοινωνίας, διαστάσεις αυτοαντίληψης – αυτοεκτίμηση και αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Η προσέγγιση της ομάδας έγινε με διαδραστικό και συμμετοχικό τρόπο βασισμένο σε βιωματικές και ενεργητικές μεθόδους παρέμβασης.

Υπεύθυνοι του προγράμματος: Μαυρίδου Αναστασία, Σχολική Ψυχολόγος και Χάμπογλου Κερασούλα, Ειδική Παιδαγωγός.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Ημερίδα «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία για το έτος 2017-2018».

Μπορείται να δείτε το αρχείο Πρόγραμμα Αγωγής υγείας : «Ο Ξεχωριστός Εγώ, στον κόσμο των συναισθημάτων»

Advertisement