Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Σεξουαλικότητα των μαθητών –Προβλήματα και διαχείρισή τους»

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, διοργανώθηκε στο χώρο του σχολείου μας, ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς των μαθητών του 5ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, με θέμα:

«Σεξουαλικότητα των μαθητών –Προβλήματα και διαχείρισή τους»

με εισηγητή τον ψυχολόγο κ. Ανδρέα Καμπά.

Το παραπάνω θέμα αναδύθηκε από τους ίδιους τους γονείς μέσα από την ομάδα γονέων που λειτουργεί στο σχολείο. Οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που έβαλαν στον κ. Καμπά και να βοηθηθούν στη διαχείριση της σεξουαλικότητας των παιδιών τους.

Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε από την Κοινωνική Λειτουργό και την ψυχολόγο του σχολείου –νηπιαγωγείου.

Advertisement

Μαθαίνουμε να γράφουμε …ηλεκτρονικά.

Οι μαθητές εξασκούνται στην πληκτρολόγηση, στη γραφή και στην απλή επεξεργασία κειμένου μέσα από διάφορες δραστηριότητες στο εργαστήριο Πληροφορικής. Χρησιμοποιούν το MS Word και το Open Office για το σκοπό αυτό. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα μικρό ενδεικτικό δείγμα από τις εργασίες τους.