Μαθαίνουμε να γράφουμε …ηλεκτρονικά.

Οι μαθητές εξασκούνται στην πληκτρολόγηση, στη γραφή και στην απλή επεξεργασία κειμένου μέσα από διάφορες δραστηριότητες στο εργαστήριο Πληροφορικής. Χρησιμοποιούν το MS Word και το Open Office για το σκοπό αυτό. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα μικρό ενδεικτικό δείγμα από τις εργασίες τους.

Advertisement