ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2019-2020

  • Οι εγγραφές στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα γίνουν από 6 έως και 20 ΜΑΙΟΥ 2019.
  • Εγγράφονται οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013.

 

  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση εγγραφής, από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών (χορηγείται από το σχολείο).

β) Σχετική γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.

γ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.), (χορηγείται από το σχολείο ή μπορείτε να το εκτυπώσετε από εδώ).

ε) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας).

στ) Βεβαίωση Παρακολούθησης ή Φοίτησης Νηπιαγωγείου ή Ειδικού Νηπιαγωγείου.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

  • Οι εγγραφές θα γίνονται 09:00’ – 12:30’
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 683863
  • Στο 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται μαθητές/τριες των οποίων η κατοικία βρίσκεται στην αντίστοιχη σχολική περιφέρεια, την οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σχολικές περιφέρειες Ειδικών Σχολείων Δυτ. Θεσσαλονίκης

Advertisement