Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Γ’ Τριμήνου

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, υλικό από τις δραστηριότητες που έγιναν με τα παιδιά στην τάξη κατά τη διάρκεια του Β΄Τριμήνου.

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Γιατσόγλου Χρυσοπηγή

Υλικό: Γ’ Τρίμηνο

Advertisement

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Β’ Τριμήνου

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, υλικό από τις δραστηριότητες που έγιναν με τα παιδιά στην τάξη κατά τη διάρκεια του Β΄Τριμήνου.

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Γιατσόγλου Χρυσοπηγή

Υλικό: Β΄Τρίμηνο

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Α΄ Τριμήνου

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο υλικό από τις δραστηριότητες που έγιναν με τα παιδιά στην τάξη κατά τη διάρκεια του Α΄Τριμήνου.

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Γιατσόγλου Χρυσοπηγή

Υλικό: Α΄Τρίμηνο