Ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων Νηπιαγωγείου

Τη φετινή σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο μας λειτούργησε Ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων, την οποία συντόνιζε η Ψυχολόγος του Νηπιαγωγείου, με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση και την συναισθηματική υποστήριξη των γονέων που συμμετείχαν σε αυτή.

Οι συναντήσεις μας πραγματοποιούνταν 1 φορά το μήνα και τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε αφορούσαν στην ανάπτυξη του παιδιού, την διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς, την επικοινωνία, την αποδοχή  κ.α.

Η πορεία της εν λόγω δράσης εκτιμήθηκε ως πολύ θετική και εκφράστηκε η ανάγκη για συνέχισή της και του χρόνου.

Advertisement