ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-2019: «Είμαστε Διαφορετικοί! Ε… και;»

Για τη φετινή σχολική χρονιά εκπονήθηκε  το παραπάνω πολιτιστικό πρόγραμμα με συντονίστριες την Κοινωνική Λειτουργό Φ. Παπαγερίδου και την Ψυχολόγο Α. Μαυρίδου.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 μαθητές από διαφορετικά τμήματα και οι συναντήσεις γινόταν μια φορά την εβδομάδα στην αίθουσα της Κοινωνικής  Λειτουργού.

Στόχος του προγράμματος ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και η προσέγγιση της διαφορετικότητας με εργαλείο το παραμύθι του ΕΛΜΕΡ, του διαφορετικού ελέφαντα.

Περάσαμε όμορφα και μάθαμε πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να δείτε στο power point που ακολουθεί «Είμαστε Διαφορετικοί! Ε… και;

Advertisement