ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «I-nous»

Στις 27 Νοεμβρίου 2019, επισκεφτήκαμε με τους μαθητές του σχολείου το Ινστιτούτο Ψηφιακής Τεχνολογίας «I-nous».

Το ινστιτούτο «ΝΟUS» έχει σαν σκοπό να προάγει τη μάθηση και την επικοινωνία, μέσω υπολογιστή, με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται προγράμματα ψηφιακής μάθησης για δημοτικά σχολεία για διάφορα θεματικά αντικείμενα, με στόχο την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και τη γνωριμία των παιδιών με την εκπαιδευτική τεχνολογία.

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με εξελιγμένες τεχνολογίες και εργαλεία όπως τεχνολογία VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), Osmo και ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά λογισμικά. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών του κέντρου χρησιμοποίησαν τα παραπάνω εργαλεία και δημιούργησαν ένα βίντεο με τις εικόνες και τις αφηγήσεις τους, σχετικό με το Φυσικό περιβάλλον.

  1. Δείτε παρακάτω το βίντεο των παιδιών:

 

2. Δείτε επίσης  φωτογραφικό υλικό από την ημέρα της επίσκεψης:

 

Advertisement