ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Πρόγραμμα ERASMUS+

Το 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει για 4η φορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Οι τρεις συμμετοχές αφορούσαν σε προγράμματα Comenius, ενώ η τελευταία στο πρόγραμμα ERASMUS+, ΚΑ2-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-KA219 (KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA219-Strategic Partnerships for Schools Only)

 Ο τίτλος του προγράμματος είναι:«Μαθαίνουμε να ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο» («We learn in live in a digital world»)

Η διάρκεια προγράμματος είναι 34 μήνες (01/09/2017-30/06/2020).

Εταιρικά σχολεία: Το σχολείο μας συμπράττει με τα εξής ειδικά και ενταξιακά εταιρικά ευρωπαϊκά σχολεία:

  1. Specialni zakladni skola, Podebrady, Τσεχία (συντονιστικό σχολείο)
  2. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas, Φιλανδία
  3. Gaisma boarding school, Rumbula, Λετονία
  4. BuBao Sint-Gerardus, Diepenbeek, Βέλγιο και
  5. Agrupamento de Escolas D. José I, Vila Real de Santo António, Πορτογαλία

Σκοπός του προγράμματος: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον καινούριο ψηφιακό κόσμο, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, εκπαιδευτικές εμπειρίες και τεχνογνωσία σε σχέση με το αντικείμενο. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος επιδιώκεται η προωθήση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης, καθώς και η υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας.

Ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://sites.google.com/edu.valteri.fi/welearntoliveinadigitalworld/front-page?authuser=0

Την παιδαγωγική ομάδα αποτελούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, καθώς στους αναπληρωτές, δυστυχώς, δεν δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής σε διακρατικές συναντήσεις. Έτσι η συμβολή τους στο πρόγραμμα περιορίζεται στα όρια του σχολείου.

Advertisement