ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ«Ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+»

Στις 12/02/2020, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου ενδοσχολική επιμόρφωση του συλλόγου διδασκόντων αναφορικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Παρουσιάστηκαν βασικές πληροφορίες για το σκοπό, τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος και ακολούθησε επίδειξη των ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικών που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα συμμετέχοντα σχολεία κατά την περίοδο 2017-2020.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις εφαρμογές: SeeSaw, SymWriter, E-book creator, StoryBoardThat, TuxPaint  και Kahoot.

Παρουσιάστηκαν οι βασικές λειτουργίες των παραπάνω εφαρμογών, έγινε επίδειξη της χρήσης τους και συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

 

Advertisement

Ενημερωτική συνάντηση γονέων με εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ

Την Δευτέρα 17/2/2020,  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των γονέων των μαθητών του  σχολείου και του νηπιαγωγείου με την εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ κ. Φ. Ζαφειροπούλου.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την  Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο του σχολείου και είχε στόχο, την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις παροχές που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία (όπως επιδόματα, ελαφρύνσεις, μειωμένο εισιτήριο κ.λπ.).

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να λύσουν τις όποιες απορίες είχαν.

Στους γονείς δόθηκαν και οι ιστοσελίδες των αρμόδιων οργάνων:

www.esaea.gr και www.posgamea.gr, τις οποίες μπορούν να επισκέπτονται προς ενημέρωσή τους.