ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω ενημερωτικά φυλλάδια της

Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

  1. Οδηγίες για την ασφαλή εκπαίδευση εξ΄αποστάσεως
  2. Οδηγίες για την Ασφαλή Εργασία Εξ’ Αποστάσεως
  3. Φυλλάδιο με Γενικές Συμβουλές Ασφάλειας
  4. Φυλλάδιο με Συμβουλές Ασφάλειας προς τους Γονείς
Advertisement