ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ για το ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021

  • Οι εγγραφές στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα γίνουν από 15 έως και 29 ΜΑΙΟΥ 2020.
  • Εγγράφονται οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση εγγραφής, από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών (χορηγείται από το σχολείο).

β) Σχετική γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.

γ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.), (χορηγείται από το σχολείο ή μπορείτε να το εκτυπώσετε από εδώ).

ε) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, κλπ.).

στ) Βεβαίωση Παρακολούθησης ή Φοίτησης Νηπιαγωγείου ή Ειδικού Νηπιαγωγείου.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

  • Στο 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται μαθητές/τριες των οποίων η κατοικία βρίσκεται στην αντίστοιχη σχολική περιφέρεια, την οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δείτε εδώ τις Σχολικές Περιφέρειες Ειδικών Σχολείων Δυτικής Θεσσαλονίκης

  • Οι εγγραφές θα γίνονται 09:00’ – 12:30’ έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού.
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 683863

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την προσέλευση και την παραμονή σας στο σχολείο παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊου, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Advertisement