Συμπληρωματικές Οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ. & καμπάνια #MathainoumeAsfaleis

Σας κοινοποιούμε επιπλέον ενημερωτικό υλικό που εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Δ.Υ. αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων για το έτος 2020-2021. Το υλικό απευθύνεται σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παρακαλούνται γονείς, κηδεμόνες & μαθητές να προβούν στη μελέτη των οδηγιών του ΕΟΔΥ, ώστε να γνωρίζουν τις διαδικασίες και όπου χρειάζεται να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Οδηγίες Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Συμπληρωματικό υλικό Ε.Ο.Δ.Υ. προς Γονείς

Συμπληρωματικό υλικό Ε.Ο.Δ.Υ. προς Μαθητές

Συμπληρωματικό υλικό Ε.Ο.Δ.Υ. προς Εκπαιδευτικούς

Αφίσα Ε.Ο.Δ.Υ. — Μάσκα & Ποσοστά Μετάδοσης Covid-19

Αφίσα Ε.Ο.Δ.Υ. — Σωστή Χρήση Μάσκας

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/

 

Advertisement