ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021-2022


Οι εγγραφές στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ του 5
ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για τη σχολική χρονιά 2021-
2022 θα γίνουν από Δευτέρα 1 μέχρι και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.
Στην Προκαταρκτική (ΠΡΟ) Τάξη του Ειδικού Σχολείου γράφονται παιδιά που γεννήθηκαν
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
α) Αίτηση εγγραφής, από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών (χορηγείται από το σχολείο).
β) Σχετική γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (χωρίς αυτό να αποτελεί
προϋπόθεση εγγραφής)
γ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο
φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
δ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.), (χορηγείται από το σχολείο ή μπορείτε να το
εκτυπώσετε από εδώ).
ε) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (π.χ.
λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, κλπ.).
στ) Βεβαίωση Παρακολούθησης ή Φοίτησης Νηπιαγωγείου ή Ειδικού Νηπιαγωγείου.
Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση
προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη
φοίτησης.
Στο 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται μαθητές/τριες των οποίων η κατοικία βρίσκεται στον Δήμο
Παύλου Μελά.
Τις σχολικές περιφέρεις όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης μπορείτε να τις δείτε εδώ.
Οι εγγραφές θα γίνονται 09:00’π.μ. – 11:10π.μ.’ έπειτα από
τηλεφωνικό ραντεβού. Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 683863
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την προσέλευση και την παραμονή σας στο
σχολείο παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά όλα τα απαραίτητα
μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊου, όπως αυτά έχουν
ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.).
• Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
• Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ
• Η ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Advertisement