Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων-επικαιροποίηση οδηγιών

Για τις οδηγίες δείτε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/18MLkTQNkpUJjuY1vqX9yQTLwLxUm72vu/view?usp=sharing

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Για την εγκύκλιο δείτε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1TEZ6sL2hJ9Sp8bVwnhBy876IJOi-Kprq/view?usp=sharing