Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων-επικαιροποίηση οδηγιών

Για τις οδηγίες δείτε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/18MLkTQNkpUJjuY1vqX9yQTLwLxUm72vu/view?usp=sharing