ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SELF-TEST

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας. Ωστόσο, υπάρχει σύσταση για τη διενέργειά του και καλό είναι όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα, να τον κάνουν (Υ.Α. . Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254. ΦΕΚ 4187/10-09-2021).

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Advertisement