ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2022-2023

Οι εγγραφές στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ του 5ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα γίνουν από Τρίτη 1 μέχρι και Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στην Προκαταρκτική (ΠΡΟ) Τάξη του Ειδικού Σχολείου γράφονται παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01-2016 έως και 31.12.2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση εγγραφής, από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών (χορηγείται από το σχολείο).

β) Σχετική γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής)

γ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.), (χορηγείται από το σχολείο ή μπορείτε να το εκτυπώσετε από εδώ).

ε) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, κλπ.).

στ) Βεβαίωση Παρακολούθησης ή Φοίτησης Νηπιαγωγείου ή Ειδικού Νηπιαγωγείου.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

ζ) Μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές, χρειάζεται και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή ομοειδές Πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο.

Στο 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται μαθητές/τριες των οποίων η κατοικία βρίσκεται στον Δήμο Παύλου Μελά και συγκεκριμένα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ευκαρπίας, Πολίχνης και Σταυρούπολης.

Τις σχολικές περιφέρειες όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης μπορείτε να τις δείτε στο τέλος του εγγράφου.

Οι εγγραφές θα γίνονται 09:00’π.μ. – 11:00’ π.μ. έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού. Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 683863

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την προσέλευση και την παραμονή σας στο σχολείο παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ

Η ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Σχολικές περιφέρειες όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκη.

Advertisement