ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της επόμενης σχολικής χρονιάς παρακαλούμε να επιστρέψετε την αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο πρόγραμμα για τους μαθητές/τριες που θα το παρακολουθήσουν, μέχρι τη Δευτέρα 16.05.2022.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 ισχύουν τα παρακάτω:

α)Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

γ) Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο πρόγραμμα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Advertisement