Ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων Νηπιαγωγείου

Τη φετινή σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο μας λειτούργησε Ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων, την οποία συντόνιζε η Ψυχολόγος του Νηπιαγωγείου, με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση και την συναισθηματική υποστήριξη των γονέων που συμμετείχαν σε αυτή.

Οι συναντήσεις μας πραγματοποιούνταν 1 φορά το μήνα και τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε αφορούσαν στην ανάπτυξη του παιδιού, την διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς, την επικοινωνία, την αποδοχή  κ.α.

Η πορεία της εν λόγω δράσης εκτιμήθηκε ως πολύ θετική και εκφράστηκε η ανάγκη για συνέχισή της και του χρόνου.

Advertisement

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Γ’ Τριμήνου

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, υλικό από τις δραστηριότητες που έγιναν με τα παιδιά στην τάξη κατά τη διάρκεια του Β΄Τριμήνου.

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Γιατσόγλου Χρυσοπηγή

Υλικό: Γ’ Τρίμηνο

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Β’ Τριμήνου

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, υλικό από τις δραστηριότητες που έγιναν με τα παιδιά στην τάξη κατά τη διάρκεια του Β΄Τριμήνου.

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Γιατσόγλου Χρυσοπηγή

Υλικό: Β΄Τρίμηνο

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Α΄ Τριμήνου

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο υλικό από τις δραστηριότητες που έγιναν με τα παιδιά στην τάξη κατά τη διάρκεια του Α΄Τριμήνου.

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Γιατσόγλου Χρυσοπηγή

Υλικό: Α΄Τρίμηνο