«Πω, πω!!! Πόσο μεγάλωσες!»-Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

                     με τίτλο: «Πω, πω!!! Πόσο μεγάλωσες!»

 Για το σχολικό έτος 2014-2015,εκπονήσαμε πρόγραμμα αγωγής υγείας, το οποίο αφορά τις διαφυλικές σχέσεις και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οκτώ μαθητές στο ηλικιακό φάσμα της εφηβείας.

Το ζήτημα της σεξουαλικότητας των ΑμΕΑ προβληματίζει ιδιαίτερα τους γονείς και ζητήθηκε από τους ίδιους,  να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά απέναντι στους κινδύνους που διατρέχουν και να προφυλάσσουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, το σώμα τους.

Δουλέψαμε με βιωματικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με τους γονείς.

Εδώ μπορείτε να δείτε το αρχείο

Advertisement

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Για το σχολικό έτος 2015-2016 δουλέψαμε το πρόγραμμα : «Ατυχήματα δεν έχω, γιατί φροντίζω να προσέχω!», με ομάδα εννέα μαθητών.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, αλλά και όλου του προσωπικού, καθώς και των γονέων σε θέματα ατυχημάτων που μπορούν να συμβούν στο χώρο του σχολείου, του σπιτιού και άλλων εξωτερικών χώρων.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για τους γονείς, σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων και ενημερωτική ημερίδα για το προσωπικό από διασώστη του ΕΚΑΒ.

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ